Vinibuoni Termeni și Condiții

Termenii și condițiile de pe această pagină stabilesc termenii legali care se aplică utilizării de către dumneavoastră a magazinului online www.vinibuoni.ro (în continuare Site/Website) și se vor aplica tuturor vânzărilor de produse de pe Site.

Termenii și condițiile de pe această pagină se completează cu restul termenilor și condițiilor de pe Site dar si cu legislația românească în vigoare. Folosirea acestui Site implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de mai jos ce vor reprezenta conținutul contractului de vânzare cumpărare ce se va încheia între societatea VINIBUONI TRADING S.R.L., în calitate de Vânzător și orice membru, persoană fizică sau juridică, ce va plasa o comandă online prin intermediul Site-ului, în calitate de Cumpărător.

1. Definiții

Cumpărător – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 (optsprezece) ani sau persoană juridică (firma, compania sau altă entitate juridică) cu domiciliul/sediul în România ce plasează o Comandă prin intermediul Site-ului și care în prealabil a parcurs etapa înregistrării pe Site, devenind membru

Vânzător - VINIBUONI TRADING S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în București, str. Nicolae G. Caramfil nr. 12-14, corp B, secțiunea A, etaj 11C, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4425/2011, și CIF RO 28326059, denumită în cele ce urmează Vinibuoni;

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu oferit de Vânzător prin intermediul Site-ului, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă de către Cumpărător, care urmează a fi furnizate de Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a încheierii Contractului; Principalele caracteristici ale Bunurilor și Serviciilor vor fi prezentate pe Site și actualizate în mod constant;

Comandă - document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site, în schimbul plății acestora;

Contract – contractul de vânzare-cumpărare ce se va încheia între Vânzător și Cumpărător la data la care Vânzătorul va confirma în scris, prin transmiterea unui e-mail, Comanda plasată de Cumpărător prin intermediul Site-ului și care se va supune clauzelor și regulilor de mai jos;

Durata Contractului – raporturile juridice dintre Vânzător și Cumpărător încep să își producă efectele de la data confirmării Comenzii de către Vânzător și încetează la îndeplinirea de către ambele părți a obligațiilor arătate mai jos; fiecare Comandă nou plasată, dă naștere unui nou raport juridic între părți;

2. Drepturi de autor (COPYRIGHT)

Conținutul Site-ului – inclusiv designul, informațiile, textele, grafica, logo-urile - este proprietatea Vinibuoni și, după caz, a furnizorilor săi, fiind protejat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Orice utilizare a conținutului Site-ului se poate face numai cu înștiințarea și acordul prealabil scris aVinibuoni. Folosirea fără acordul Vinibuoni a oricărora din elementele enumerate mai sus poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate.

3. Utilizarea Site-ului de către persoane sub 18 (optsprezece) ani

Acest Website este adresat doar membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 (optsprezece) ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

Utilizarea Site-ului și plasarea unei Comenzi de către persoane fizice sub 18 (optsprezece) ani este interzisă. Cu toate acestea, Vânzătorul nu va putea fi tras la răspundere pentru Contractele încheiate cu persoane fizice sub 18 (optsprezece) ani, dacă aceste Contracte au avut la bază Comenzi plasate prin declararea de date și informații false de către Cumpărător în scopul de a induce în eroare Vânzătorul cu privire la vârsta sa.

4. Prețuri

Prețurile afișate pe Site sunt exprimate în RON și includ TVA precum și acciza pentru alcool, acolo unde se aplică.

Prețurile Bunurilor și Serviciilor nu includ costurile de livrare și pot fi modificate de către Vânzător oricând dorește, fără însă ca aceste modificări să afecteze Contractele deja încheiate ca urmare a confirmării Comenzilor de către Vânzător.

5. Promoții și concursuri

În cadrul promoțiilor stabilite de Vânzător pot interveni restricții de stoc. În acest caz, Comenzile plasate de Cumpărători vor fi acceptate în limita stocului disponibil în funcție de ora exactă a înregistrării Comenzii în sistemul Vânzătorului. Pentru a putea deservi cât mai mulți Cumpărători, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comenzile excesive. De asemenea, Vânzătorul, cu informarea prealabilă a Cumpărătorului, își rezervă dreptul de a limita numărul de Bunuri și Servicii din cadrul Comenzilor excesive.

Vânzătorul își stabilește singur regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul Site-ului propriu sau a altor mijloace de comunicare publica sau privata. De promoții beneficiază doar acele Comenzi care respecta întocmai regulile afișate pe Site sau în cadrul regulamentelor.

De asemenea promoțiile se aplică doar Comenzilor acceptate de către Vânzător în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.
Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

6. Newsletter

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre Bunurile, Serviciile, concursurile și/sau promoțiile desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a Vânzătorului.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul linkului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată pe email la adresa menționată în secțiunea de contact a Site-ului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi mesaje de marketing, informare și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

7. Comenzi

Cumpărătorul poate plasa o Comandă prin intermediul Site-ului, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor alese în coșul de cumpărături. Simpla adăugare a unui Bun și/sau Serviciu în coșul de cumpărături, fără însă a finaliza Comanda, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și nici la rezervarea automată a Bunului și/sau Serviciului.

Pentru a trimite o Comandă către Vânzător, Cumpărătorul trebuie să finalizeze Comanda prin parcurgerea corectă și completă a tuturor pașilor prezentați pe Site. Numai Comenzile plasate în acord cu procedura impusă de Vânzător vor fi înregistrate și supuse confirmării de către acesta.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul garantează și răspunde de veridicitatea datelor personale transmise Vânzătorului, despăgubindu-l pe acesta din urmă pentru orice prejudiciu cauzat de greșita indicare a datelor personale.

Comenzile sunt confirmate de Vânzător în scris prin transmiterea unui e-mail. În cazul plăților prin transfer bancar, livrarea se face numai după confirmarea plății integrale de către bancă.

Comenzile plasate prin intermediul Site-ului sunt valide și generează obligații contractuale doar de la momentul confirmării acestora în scris de către Vânzător. Vânzătorul poate respinge o Comandă dacă:

 • Datele personale transmise de către Cumpărător sunt inexacte sau incomplete;
 • Bunurile și/sau Serviciile comandate nu se află pe stoc sau nu sunt disponibile;
 • Contul de pe care este plasată Comanda este suspendat sau anulat;
 • Banca emitentă a cardului Cumpărătorului nu a acceptat tranzacția, în cazul plății online;

Suplimentar situațiilor arătate mai sus, Vânzătorul poate respinge o Comandă și în situația în care aceasta cuprinde Bunuri și/sau Servicii al căror preț este rezultatul unei erori vădite de sistem care a dus la generarea unui preț eronat sau incomplet, infim ori vădit disproporționat față de prețul mediu pe piață a respectivului Bun și/sau Serviciu.

De asemenea, Vânzătorul poate respinge sau anula chiar și după confirmare o Comandă, dacă se depistează, prin orice mijloc, că persoana care a plasat Comanda nu deține vârsta minimă legală de 18 ani ori că există alte impedimente ori indicii, de natură a afecta discernământul ori capacitatea de exercițiu a acesteia.

Disponibilitatea produselor depinde de producător și, de aceea, se poate schimba fără notificare prealabilă.

8. Plată și modalități de plată

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă, Cumpărătorul având obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

Ulterior confirmării Comenzii, Vânzătorul va emite și comunica Cumpărătorului o factură fiscală pentru Bunurile și/sau Serviciile ce fac obiectul Contractului, la care se vor adăuga și taxele de livrare a respectivelor Bunuri și/sau Servicii.

Prin plasarea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul de a primi factura fiscală prin intermediul adresei de e-mail declarate cu ocazia parcurgerii procedurii de comandare. Prețul de achiziție tipărit pe factura fiscală va fi același cu cel stabilit de Vânzător în momentul confirmării Comenzii.

Cumpărătorul poate achita Bunurile și/sau Serviciile comandate în următoarele modalități:

 • Plata în numerar în RON, la livrarea produselor, direct la reprezentantul transportatorului. Efectuarea plății de către Cumpărător reprezintă acceptul privind conformitatea Bunurilor și/sau Serviciilor comandate;
 • Plata online, prin folosirea unui card bancar în momentul plasării Comenzii;

9. Livrarea produselor

Produsele se livrează în toată țara, ținând cont de opțiunile exprimate de Cumpărător la efectuarea Comenzii. Pe timpul transportului, produsele sunt asigurate de Vinibuoni.

Toate produsele livrate la adresa indicată de Cumpărător și vor fi însoțite de chitanță / factură. Costurile de livrare vor fi suportate de Cumpărător.

Durata de livrare este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice și poate varia în funcție de disponibilitatea produselor și de locația destinatarului.

Dacă există motive justificate care îl pun pe Vânzător în imposibilitatea obiectivă de a respecta durata de livrare, aceasta poate depăși 30 (treizeci) de zile calendaristice, Vânzătorul având obligația de anunța de îndată Cumpărătorul. Cazul fortuit, forța majoră, culpa Cumpărătorului sau culpa transportatorului se încadrează în noțiunea de motive justificate ce pot duce la prelungirea termenului de livrare. În aceste situații, Cumpărătorul nu poate solicita Vânzătorului rezoluțiunea/rezilierea Contractului și nici daune interese.

Dacă livrarea întârzie mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără a exista un motiv justificat, în condițiile în care adresa indicată e corectă, Cumpărătorul îi va solicita Vânzătorului să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În situația în care Vânzătorul nu respectă termenul suplimentar, Cumpărătorul poate cere în scris rezoluțiunea/rezilierea Contractului, comanda fiind anulată, iar Cumpărătorului i se va returna întreaga sumă achitată, fără alte daune, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de terminare a Contractului.

În cazul în care întârzierea se datorează faptului că adresa indicată e greșită sau Cumpărătorul a fost de acord cu întârzierea, acesta nu poate cere încetarea Contractului și nu se acordă nicio compensare.

Vânzătorul nu răspunde pentru întârzierile datorate înscrierii greșite, de către Cumpărător, a informațiilor de livrare și a datelor sale de contact. În această situație, Cumpărătorul nu poate cere anularea comenzii, iar definitivarea ei va fi stabilită cu firma care face livrarea.

De asemenea, Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru întârzierile cauzate transportator, responsabilitatea revenind integral acestuia. Vânzătorul garantează exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoana și de propriii angajați.

Cumpărătorul este singurul răspunzător pentru verificarea stării bunurilor livrate. Recepția produselor și achitarea acestora de către Cumpărător, în situația în care plata se face la livrare, reprezintă acceptarea produselor și înlătură răspunderea Vânzătorului pentru vicii aparente. Vă rugăm să ne informați pe foaia de însoțire a mărfii prezentată de transportator în legătură cu eventualele produse deteriorate sau lipsă la livrare.

În situația în care Cumpărătorul nu are posibilitatea deschiderii coletului și verificării produselor în momentul livrării acestora, viciile aparente precum deteriorările și produsele lipsă pot fi reclamate în scris în termen de maxim 24 de ore de la data recepției produselor. După expirarea termenului de 24 de ore, se consideră că produsele livrate au fost acceptate de Cumpărător și răspunderea Vânzătorului pentru vicii aparente este înlăturată.

În afara de cazul în care este agreat de Vânzător si Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile de pieire și deteriorare si de responsabilitățile asociate cu Bunurile vândute în momentul predării acestora Cumpărătorului, de către transportator. Proprietatea asupra Bunurilor se transferă către Cumpărător la data semnării recepției acestora și doar dacă prețul a fost achitat în întregime.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va asigura livrarea Bunurilor pe teritoriul României.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta comenzi de la anumiți clienți și livrări către anumite adrese.

10. Condiții de retur

În conformitate cu OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 (paisprezece) zile calendaristice pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele directe pentru returnarea produselor, cum ar fi, dar fără a se limita la suportarea costului de livrare către Vânzător a produselor ce urmează a fi returnate. .

În situația în care dorește să se retragă din Contract, Cumpărătorul are obligația sa notifice în scris Vânzătorul decizia sa, fără penalități si fără invocarea unui motiv și să suporte taxa de transport a acestor Bunuri către Vânzător.

Declarație de retragere din Contract va fi transmisă la adresa de e-mail (...) și va cuprinde: datele de identificare ale Cumpărătorului, numărul de comandă, descrierea succintă a produselor ce urmează a fi returnate, modalitatea de livrare a acestora și datele bancare ale contului în care Vânzătorul va restitui suma de bani achitată de Cumpărător drept preț al produselor. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de Cumpărător.

Termenul de 14 (paisprezece) zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe din ziua imediat următoarea zilei de primire a Bunului de către Cumpărător sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Cumpărător.

În cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de retragere începe să curgă din ziua imediat următoarei zilei în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs livrat.

În cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de retragere începe să curgă din ziua imediat următoarei zilei în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

În cazul Contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, termenul de retragere începe să curgă din ziua imediat următoarei zilei în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a primului produs.

În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contract în cadrul termenului legal, acesta este obligat, pe cheltuiala sa, să returneze Vânzătorului Bunurile achiziționate, precum și eventualele cadouri ce au însoțit respectivele Bunuri, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a transmis Vânzătorului declarația de retragere din Contract.

Ulterior primirii declarației de retragere, Vânzătorul va rambursa suma achitată de Cumpărător, în maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii declarației Cumpărătorului. Suma va fi returnată în contul bancar indicat de Cumpărător în declarația de retragere. În lipsa indicării contului bancar, Vânzătorul va rambursa sumele aferente Bunurilor returnate în contul bancar prin intermediul căruia s-a efectuat plata online, iar în cazul în care plata s-a efectuat la livrare, Vânzătorul va solicita Cumpărătorului un cont bancar valid, termenul de rambursare începând să curgă de la data la care Cumpărătorul comunică Vânzătorului contul bancar.

Vânzătorul are dreptul de a amâna data rambursării sumei arătată anterior, peste termenul de 14 (paisprezece) zile calendaristice, până la data recepționării Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi din care să reiasă fără echivoc că acestea au fost expediate către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată..

In situația in care Cumpărătorul nu dorește sa renunțe la Contract Bunului/Serviciului si dorește o înlocuire a unui produs/serviciu, de același gen, trebuie sa existe o interdependenta valorică între acesta și noul produs/serviciu solicitat.

Cumpărătorul nu își poate exercita dreptul de retragere și nu poate returna produsele/serviciile achiziționate prin intermediul unui Contract, si/sau nu poate pretinde daune-interese/despăgubiri, in următoarele situații:

 • când declarația de renunțare la Contract este formulată peste termenul legal sau când Cumpărătorul nu returnează Bunurile în termenul legal;
 • dacă Bunurile furnizate au fost desigilate de Cumpărător, având în vedere că Bunurile vândute prin intermediul Site-ului sunt produse sigilate care, din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă nu pot fi returnate desigilate (de ex. nu pot fi returnate sticlele de vin desfăcute);
 • dacă Bunurile furnizare impun condiții speciale de depozitare sau sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid:

Membrul ia la cunoștința si de următoarele cerințe specifice:

 • Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare in care a fost livrat (sa aibă ambalajul original si documentele care l-au însoțit). Produsul trebuie să fie în condiții perfecte, inclusiv ambalajul, cu accesoriile aferente, exact ca în momentul vânzării și să nu prezinte sub nici o formă semne de folosire sau uzură. Nu se admit excepții (de exemplu, ambalaje deteriorate, zgârieturi sau alte defecte fizice).
 • In toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către Cumpărător, excepție făcând cazul lipsei conformității produsului, situație în care Vânzătorul va suporta contravaloarea transportului.
 • Se poate folosi orice serviciu de livrare, atâta timp cat produsul(ele) este(sunt) livrat(e) direct si la adresa Vânzătorului. Vânzătorul nu ridica coletele trimise prin Poșta Română, de la oficiile poștale. Decizia de asigurarea sau nu a coletului pe durata transportului de la client către Vânzător, cade in sarcina Cumpărătorului. Vânzătorul devine răspunzător din momentul in care semnează de primire a coletului(lor), in sensul confirmării recepționarii coletului(lor), cantitativ si calitativ. Vânzătorul se obliga ca in termen de 10(zece) zile de la confirmare primirii coletului(lor) sa efectueze recepția cantitativa si calitativa a conținutului acestuia(ora).
 • In situația livrării unui alt produs decât cel comandat, Cumpărătorul îl poate returna. În aceasta situație Vânzătorul va suporta toate cheltuielile de transport și va livra produsul cerut, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile. Vânzătorul poate livra un produs sau un serviciu de o calitate și la un preț echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost acceptat expres de cumpărător.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor (de ex. ambalajele sunt deteriorate, prezintă zgârieturi sau alte defecte fizice) este în responsabilitatea Cumpărătorului. În această situație, Vânzătorul va putea reține, din prețul Bunului returnat, o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-20% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Vânzătorul va înștiința Cumpărătorul despre această reținere de îndată ce recepționează Bunurile.

11. Înregistrarea ca membru, parola si comportamentul ca membru.

Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Sunteți responsabil(a) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al Site-ului, orice activitate desfășurata sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.

Sunteți de acord sa ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator. Sunteți pe deplin in cunoștința de cauza ca orice informație, date, text, fotografii, grafica etc. conținute în acest Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții nu putem sub nici o forma, direct sau indirect, fi făcuți responsabili pentru conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

12. Garanții

Toate produsele afișate pe Site beneficiază de condiții de garanție de conformitate potrivit legislației române, dar și a politicilor comerciale ale producătorilor și furnizorilor.

Toate produsele comercializate de furnizori provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Garanţia Bunurilor se poate acorda doar în următoarele cazuri:

 • Bunul este defect din fabricaţie, defect ce împiedică folosirea normală a acestuia;
 • Bunul este deteriorat sau distrus în urma transportului, caz în care Bunul se va înlocui;

Orice reclamație privind deficiențe ale produselor achiziționate pe Site pot fi trimise pe adresa de mail EMAIL ADDRESS.

13. Forță majoră

Furnizorii își rezervă dreptul de a întârzia sau anula livrări ale produselor comandate în cazul în care acestea nu pot fi onorate din motive independente de aceștia, cum ar fi condițiile meteo nefavorabile, epidemiile, protestele etc.

Fiecare parte are dreptul să notifice cealaltă parte despre încetarea de plin drept a Contractului, în cazul în care în termen de 15 zile, unul dintre evenimentele de la punctul anterior nu încetează. În acest caz, nici una dintre părți nu îi poate pretinde celeilalte plata daunelor-interese.

14. Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest Site, Cumpărătorul a luat la cunoștința faptul ca se supune legilor române ce guvernează Termenii si Condițiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apară între Cumpărător si Vânzător. În cazul unor eventuale conflicte între Vânzător si Clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat în instanța competenta în conformitate cu legile în vigoare.

15. Declinarea garanțiilor si limitări ale responsabilităților


Conținutul Site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este proprietate a Vânzătorului si a partenerilor săi și a fost alcătuit în colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)
Site-ul și materialele aferente sunt oferite “așa cum sunt” si “atât cat sunt disponibile”.
Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut responsabil pentru orice pagube apărute prin folosirea in orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui Site, produse pentru care Vânzătorul nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită.
Vânzătorul nu garantează și nici nu va putea fi considerat responsabil în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate.


De asemenea, Vânzătorul nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.
Vânzătorul nu va fi făcut responsabil pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitat la orice daune directe, indirecte sau incidentale.

16. Fraudă

Vânzătorul nu solicită clienților sau membrilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

Clientul / membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale. 

Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un membru / client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. 

Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice membru/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail. 

Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către membru / Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

Clientul Website-ului este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

 17. Protecția datelor

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, membrii acestui Site consimt ca datele lor cu caracter personal să fie colectate, utilizate și transferate de Vânzător, în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Aceste reglementări prevăd că Vânzătorul are obligația de a administra în condiții de transparență și siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de membru.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la membru sau Cumpărător, astfel încât aceste persoane au controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferă.

Prin crearea unui cont membrul ne transmite: adresa de e-mail, numele și prenumele. Prin plasarea unei Comenzi Cumpărătorul ne furnizează informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc.

Scopul colectării datelor personale:

 • pentru informarea membrilor și Cumpărătorilor în legătură cu situația contului lor de pe Website, precum și în legătură cu starea și evoluția comenzilor,
 • pentru activități comerciale, de marketing, de publicitate și cercetare de piață,
 • pentru îmbunătățirea serviciilor noastre;

Completarea datelor dumneavoastră în formularele de creare de cont și de comandă presupune acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții, însemnând, totodată, că vă dați acordul ca aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de Vânzător sau de afiliații și colaboratorii noștri, cu respectarea prevederilor de confidențialitate.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: partenerilor Vânzătorului, furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii IT.

Datele personale pot fi transmise autorităților abilitate să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități abilitate să efectueze verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.Conform legislației în vigoare membrii și Cumpărătorii beneficiază de dreptul de informare, dreptul de acces la date și de intervenție asupra lor, dreptul de a solicita corectarea oricăror greșeli cuprinse în fișierele noastre cu privire la datele cu caracter personal, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale și de a solicita ștergerea lor totală sau parțială a acestora, dreptul de a face o plângere la autoritățile de supraveghere competente sau de a se adresa justiției.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă electronic sau prin posta către DPO EMAIL

Vânzătorul ia toate măsurile legale pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal colectate. . În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin intermediul Internetului nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru vulnerabilitățile unor sisteme care nu sunt sub controlul Vânzătorului.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, E-mail: [email protected]

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea de pe Site dedicată protecției datelor cu caracter personal: Politica de confidențialitate.

18. Securitatea tranzacțiilor

Comenzile vor trebui plătite înainte de finalizarea livrării. Plățile se pot face prin card de debit/credit, prin transfer bancar, sau numerar, la livrarea comenzii oriunde în România. Securitatea tranzacțiilor este asigurată de furnizorii de servicii pentru tranzacții cu carduri bancare, iar Vânzătorul nu are acces la informațiile de pe cardul dumneavoastră bancar.

Tranzacțiile de pe Site stau sub incidența legilor românești care controlează comerțul electronic și a legii protecției consumatorului. Vânzătorul nu răspunde pentru eventualele intervenții prejudicioase ale unor terțe părți.

În cazul utilizării unor carduri din țări cu altă monedă decât RON, Vânzătorul nu este responsabil pentru rata de schimb ori eventualele comisioane utilizate de bancă sau de furnizorul de servicii pentru tranzacții cu carduri bancare. Aceste costuri vor fi suportate în totalitate de către Cumpărător.

Toți cei care vizitează Site-ul se angajează să nu aducă atingere altor persoane și să nu le violeze datele cu caracter personal.

Nu în ultimul rând, utilizatorii Site-ului sunt responsabili pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Vânzătorul nu răspunde pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorilor privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei.

19. Dispoziții Finale

Produsele comercializate de către Vinibuoni Trading nu sunt destinate revânzării. 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului fără o notificare prealabilă membrului. 

În limita prevederilor prezentului document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. 

Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

20. FEEDBACK

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați la ADDRESS/EMAIL ADDRESS/PHONE NUMBER

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.